جزئیات خبر


در گفت و گو با حمید برکی مطرح شد؛

تولید ارقام جو اصلاح شده بذری سازگار با منطقه خراسان شمالی

تولید ارقام جو اصلاح شده بذری سازگار با منطقه خراسان شمالی
1398/3/1

حمید برکی در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: این شرکت با توجه به رعایت اصول فنی تولید و بسته‌بندی بذر، برخورداری از اراضی مناسب برای کشت و داشتن ادوات کشاورزی مناسب، توانست امتیاز تولید انحصاری بذر جو رقم خاتم را از مرکز تحقیقات و اصلاح بذر و نهال کرج کسب کند.
وی ادامه داد: این شرکت در سال گذشته 25 هکتار زمین به کشت جو رقم خاتم اختصاص داده است که عملیات برداشت آن از خرداد ماه آغاز می‌شود.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت اسفراین با اشاره به مراحل دریافت این مجوز گفت: برابر فراخوان مرکز تحقیقات برای واگذاری امتیاز چندین رقم جو، سازگاری ارقام اعلام شده به صورت میدانی بررسی شد و در نهایت پس از مشورت با مرکز تحقیقات درخواست اخذ امتیاز جو خاتم به مرکز تحقیقات و اصلاح بذر و نهال کرج ارائه شد.
وی ادامه داد: در این رابطه با ارسال مدارک شرکت و مجوز‌های تولید، تکثیر و بسته‌بندی و همچنین دفاع در کمیته بذر کشور، توانستیم امتیاز انحصاری تولید و تکثیر بذر جو رقم خاتم را دریافت کنیم.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت اسفراین با بیان این که کشت جو رقم خاتم برای نخستین بار توسط این شرکت انجام می‌شود، افزود: این شرکت کشت محصول مذکور را با هدف خالص‌سازی و جلوگیری از اختلاط با سایر ارقام در اراضی آیشی و اراضی که محصولات وجینی در آن‌ها بهاره کشت شده است، در دستور کار خود قرار داده است.
برکی ادامه داد: همچنین با نظارت توسط مرکز تحقیقات و اصلاح بذر و نهال، تولید طبقه‌های پرورشی 2 و خالص‌سازی بیشتر از طریق اجرای طرح برنامه هزار خوشه مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
وی درباره اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش راندمان تولید این محصول بیان کرد: با وجود این که رقم خاتم تاکنون در اراضی این شرکت کشت نشده است اما برای افزایش تولید این رقم، اقداماتی نظیر آبیاری به موقع و منظم، تغذیه برگی و همچنین مبارزه با آفات و علف‌های هرز انجام شده است.
مدیر عامل شرکت کشت و صنعت اسفراین ادامه داد: این شرکت در صدد است در سال جاری نیز مساحت بیشتری از اراضی خود را به کشت جو رقم خاتم اختصاص دهد و از طریق معاونت زراعت کشور، اخذ امتیاز تولید بخشی از هسته‌های بذری جو کشور را در دستور کار قرار دارد.

 

نظر شما