جزئیات خبر


طی سال جاری؛

200 هکتار از اراضی مزرعه نمونه به سامانه نوین آبیاری مجهز می‌شود

200 هکتار از اراضی مزرعه نمونه به سامانه نوین آبیاری مجهز می‌شود
1398/2/31

علی اورعی زارع در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: به این ترتیب قرار است سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ای تیپ و قطره‌ای در اراضی زراعی و باغی مجموعه مستقر شود.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: طرح‌های مربوط به اجرای سیستم‌های نوین آبیاری با رویکرد افزایش بهره‌وری آب و افزایش تولید هر ساله در دستور کار این کشت و صنعت قرار دارد.
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی ادامه داد: افزایش راندمان آبیاری یکی از مزایای سیستم‌های تحت فشار است که با اجرای آن می‌توان سطح زیر کشت را با وجود کاهش منابع آب حفظ کرد.
اورعی زارع اضافه کرد: علاوه بر این، افزایش کیفیت آبیاری باعث افزایش عملکرد در واحد سطح می‌شود.
وی با اشاره به نقش سیستم‌های آبیاری تحت فشار بر افزایش راندمان تولید محصولات تصریح کرد: اجرای سیستم‌های آبیاری نوین، راندمان تولید محصولات را به ازای هر واحد آب تا 2 برابر افزایش می‌دهد.
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه‌های مذکور این امکان را ایجاد می‌کند تا آبیاری مزارع و باغات با حداقل نیاز به نیروی انسانی و منظم و مستمر انجام شود.
اورعی زارع، راندمان آبیاری در روش سطحی را 40 تا 60 درصد عنوان کرد و افزود: این رقم در سیستم‌های آبیاری نوین و در روش قطره‌ای به 80 تا 90 درصد ارتقاء می‌یابد.
وی ادامه داد: همچنین اجرای سامانه‌های مذکو علاوه بر جبران هزینه‌های انجام شده، سودآوری برای مزارع به همراه خواهد داشت.
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی درباره سایر مزایای سیستم‌های آبیاری تحت فشار گفت: سامانه‌های نوین آبیاری علاوه بر امکان یکنواختی بیشتر پخش آب در مزارع، مزایایی همچون توانایی اختلاط کود و آب و تغذیه گیاه به صورت محلول، کاهش هدر‌رفت شدید آب، امکان انجام آبیاری‌های سبک و سنگین را نیز به دنبال دارند.
اورعی زارع تأکید کرد: این کشت و صنعت به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در حوزه اجرای سیستم‌های جدید آبیاری نه تنها در آستان قدس رضوی بلکه در کشور در تلاش است با توجه به بحران کمبود آب حاکم بر کشور، گام‌های ارزشمندی در راستای توسعه بیش از پیش سامانه‌های آبیاری نوین اعم از تحت فشار، کم فشار و زیرسطحی بردارد.

 

نظر شما