گزارش تصویری


اولین نشست اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج سازمان اقتصادی رضوی

1398/8/23

توضیحات :

اولین نشست اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج سازمان اقتصادی رضوی روز پنجشنبه مورخ 98/08/23 با حضور برادر ارجمند جناب آقای علوی تبار فرمانده محترم بسیج آستان قدس رضوی با ارائه احکامِ مسئولیت اعضای شورا برگزار و عمده فعالیت این پایگاه در هفته بسیج تشریح گردید.

نظر شما