گزارش تصویری


حضور شرکت های سازمان های اقتصادی رضوی در سومین همایش معرفی برگزیدگان جایزه ملی تعالی و پیشرفت

1397/12/12

توضیحات : حضور شرکت های سازمان های اقتصادی رضوی در سومین همایش معرفی برگزیدگان جایزه ملی تعالی و پیشرفت

نظر شما