گزارش تصویری


برگزاری جلسات پروژه های تحول در سازمان اقتصادی

1397/2/26

توضیحات : جلسات پروژه های تحول با حضور مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی و مدیران مربوطه برگزار گردید. لینک خبر: http://www.reo.ir/27342/NewsDetail

نظر شما