نقشه‌راه

در راستای چشم انداز «پیش رو، پیشران و الهام بخش در اقتصاد اسلامی»، مسیری که تا سال ۱۴۰۴ باید طی شود به ۳ مرحله تقسیم شده است:

  • آمادگی: اصلاح ساختارها انجام می‌شوند و زیرساخت‌های حرکت به سمت چشم‌انداز شکل می‌گیرند به گونه‌ای که سکوی جهش به سمت تصویر بیان شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ فراهم می‌شود. مقاصد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا حدی متاثر از ساختارهای قبلی و تا حدی بر اساس رویکرد جدید تعیین شده است.
  • جهش در مقیاس ملی: بر پایه زیرساخت‌های شکل گرفته در مرحله آمادگی، قابلیت پرداختن به اهداف بلند و جهش عملکرد پدید آمده است. دستاوردها شگرف آشکار شده و تا سال ۱۴۰۰ آستان قدس رضوی «پیشرو، پیشران و الهام‌بخش در اقتصاد اسلامی» در سطح ملی خواهد بود.
  • گسترش در مقیاس بین‌المللی: تلاش‌های نظری و عملی بلوغ یافته و سازوکارها و دستاوردها قابل انتقال به سایر کشورها هستند. شواهد واقعی از کیفت و سرعت پیشرفت، قابل استناد بوده و اثربخشی و کارایی راهبردهای تجربه شده، در عمل اثبات خواهد شد. تا ۱۴۰۴ روش‌ها و دستاوردهای آستان قدس رضوی «پیشرو، پیشران و الهام‌بخش در اقتصاد اسلامی» در سطح بین‌المللی خواهد بود.