۳۱ خرداد ۱۳۹۹

تفاوت دلالی با مدیریت زنجیره تامین + فیلم

دکتر فاطمی امین در برنامه پایش گفت : دغدغه نخست مدیریت زنجیره تامین هماهنگی بین حلقه های مختلف بوده، که یک کسب و کار و امری سودآور است. یعنی ضمن ارتباط بین کیفیت خدمات و محصولات،یک سود دو طرفه برای کل زنجیره به ارمغان می آورد.ولی دلالی فقط به فکر سود و منفعت خود است و کسب کار محسوب نمی شود ضمن اینکه در اکثر مواقع کیفیت فدای سود بیشتر می شود.

دکتر فاطمی امین در برنامه پایش : دغدغه نخست مدیریت زنجیره تامین هماهنگی بین حلقه های مختلف بوده، که یک کسب و کار و امری سودآور است. یعنی ضمن ارتباط بین کیفیت خدمات و محصولات،یک سود دو طرفه برای کل زنجیره به ارمغان می آورد.اما هر دلال فقط یک بازار راکنترل می کند وعمدتابه فکر سود و منفعت خود است و درواقع کسب کار محسوب نمی شود ضمن اینکه در اکثر مواقع کیفیت فدای سود بیشتر می شود.