۲۴ فروردین ۱۳۹۹

ستاد زنجیره تأمین؛ از قصد تا وقوع (بخش سوم)

مفتخریم بگوییم به یک مفهوم نظری و یک راه حل جامع برای حل مشکل اقتصادی دست یافتیم که به صورت عملیاتی در ابعاد محدود پیاده‌سازی شده است از این رو قابل تبدیل به یک مدل و الگو برای تعمیم در ابعاد گسترده و ملی است.

رسالت ستاد زنجیره تأمین

سازمان اقتصادی رضوی و سایر ارگان ها و فعالان این عرصه در جهت استقرار زنجیره تأمین، برای خود مأموریت های ذیل را قائلند:
  • ü تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز
  • ü تلاش برای تطبیق نظام حسابداری و تأمین مالی کشور با این الگو
  • ü اقدامات رسانه‌ای و اجتماعی‌سازی و ترویج این الگو در نهادهای عمومی و خصوصی
با عنایت الهی و همت و توش و کوش مضاعف، موفق به تکثیر الگوی زنجیره تأمین در کشور خواهیم شد.

اقدامات ستاد زنجیره تأمین

برخی اقدامات در حال انجام توسط این ستاد عبارتند از:
  • تدوین آیین نامه صحیح ایجاد و تعیین نقش این نهادها در اقتصاد و تجارت کشور (وزارت صمت)
  • تدوین آیین نامه بهره گیری از توان این نهادها در مدیریت درست منابع مالی تخصیصی تولید و تجارت کشور (وزارت اقتصاد و دارایی)
  • طراحی مدل های تخصصی شرکت های مدیریت زنجیره تأمین در حوزه های تخصصی (وزارت کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صمت و...)
  • راه اندازی چندین مجموعه مشابه توسط نهادهای عمومی و تعمیم آن به بخش خصوصی (نهادهای عمومی نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (قدس)، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی کوثر، شستا، سازمان های تعاونی روستایی و ...)
  • شبکه سازی میان فعالان و تشکیل مجامع صنفی تخصصی
  • ایجاد مرکز رشد و شتاب دهنده جهت تکثیر این الگو
  • ایجاد نهادهای جمع‌سپاری در راستای اجتماعی‌سازی و پیوند با بدنه جامعه