تماس با ما

راه های ارتباطی


سازمان اقتصادی رضوی
آدرس مشهد: مشهد - بلوار خیام - بین خیام ۳۳ و ۳۵
ایمیل : info@reo.ir   ,   sazeman@reorazavi.org
تلفن : ۱۸-۳۷۶۷۰۶۱۰-۰۵۱
فکس : ۳۷۶۷۰۶۱۹-۰۵۱
صندوق پستی : ۱۴۴۳-۹۱۷۳۵

تماس با ما


لطفا صبر کنید