۲۷ خرداد ۱۳۹۹

کشت پنبه، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را در پی دارد

مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی گفت: کشت پنبه، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را در پی دارد.پنبه از جمله محصولات مهم و استراتژیک و اقتصادی بوده که تولید آن در داخل باعث تامین نیاز داخلی کشور و کاهش وابستگی به واردات آن خواهد شد.

مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی گفت: کشت پنبه، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را در پی دارد. حسین عرب محمدی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: پنبه از جمله محصولات مهم و استراتژیک و اقتصادی بوده که تولید آن در داخل باعث تامین نیاز داخلی کشور و کاهش وابستگی به واردات آن خواهد شد. وی ادامه داد: این محصول همچنین یکی از محصولات سودده و درآمدزا می باشد که زمینه ساز ایجاد اشتغال در منطقه سرخس و کشور شده است. مدیر کشت و صنعت سرخس، پنبه را از جمله محصولات با نیاز آبی کم عنوان کرد و افزود: این محصول همچنین مقاوم به شرایط خشکی و تا حدودی شوری بوده و از همه مهم تر با اقلیم شهرستان که از نوع گرم و خشک می باشد، متناسب است. وی ادامه داد: ضمن این که با توجه به بالابودن آمار بیکاری در سطح شهرستان و مشکلات اقتصادی قشر ضعیف، کشت این محصول که نیاز به نیروی کارگری زیادی دارد، باعث اشتغال زایی، کاریابی و کمک به قشر ضعیف و کم درآمد و روستا نشین شده است. عرب محمدی با اشاره به اختصاص ۷۴ هکتار از اراضی کشت و صنعت سرخس به کشت پنبه در سال زراعی ۹۹-۹۸ تصریح کرد: امسال از رقم ورامین برای کشت محصول استفاده شده است. وی ادامه داد: ورامین از ارقام پرمحصول و اقتصادی بوده که که انشعابات ساقه و شاخ و برگ آن زیاد و همچنین متناسب با اقلیم شهرستان سرخس است. عرب محمدی افزود: آبیاری این محصول نیز به صورت ردیفی (جوی و پشته) انجام می شود. وی درباره نحوه کاشت بذور پنبه خاطرنشان کرد: کشت این محصول به صورت کف کار یعنی کشت در کف جوی و با استفاده از دستگاه های پنوماتیک تک ردیفه صورت گرفته است. مدیر کشت و صنعت سرخس ادامه داد: از جمله مزیت این دستگاه می توان به توزیع یکنواخت بذر در واحد سطح، کشت بذر در کف جوی و همچنین صرفه جویی در مصرف و میزان بذر اشاره کرد.