۱۱ آبان ۱۳۹۹

کاشت مکانیزه غلات در مزرعه نمونه

مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از کاشت غلات در اراضی این مجموعه با بهره گیری از جدیدترین ماشین آلات کاشت محصولات خبر داد.

حسن جمشیدی اعلام کرد: این امر به منظور توسعه و ارتقاء کارایی مکانیزاسیون در بخش کشاورزی صورت گرفته است. وی ادامه داد: در کشت و صنعت مزرعه نمونه، کاشت غلاتی همچون گندم، جو و کلزا با استفاده از دستگاه های بذرکار ویژه همان محصول انجام می شود. مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه افزود: این امر نشان می دهد که استفاده از مکانیزاسیون در تولید محصولات زراعی و حتی باغی و توسعه آن از جایگاه ویژه ای برای مزرعه نمونه برخوردار است. وی با اشاره به مزیت های دستگاه بذرکار غلات خاطرنشان کرد: کاهش میزان بذر مصرفی، رسیدن همزمان گیاهان، توزیع یکنواخت بذر در سطح مزرعه، یکنواخت شدن سطح سبز مزارع، جلوگیری از خسارات سرمازدگی ریشه، از جمله این مزیت ها است. جمشیدی ادامه داد: علاوه بر این، بذر در عمق مناسب خاک قرار داده می شود تا دانه در بهترین شرایطف جوانه بزند و رشد کند. وی افزایش تولید به دلیل کاشت به موقع، جلوگیری از هدررفت محصول، افزایش درآمد، ارتقاء کیفیت و سرعت عملیات زراعی، کاهش تلفات بذر و... را بخشی دیگر از مزیت های توسعه مکانیزاسیون در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت محصولات عنوان کرد. جمشیدی درباره لزوم توسعه مکانیزاسیون در تولید و برداشت محصولات در صنعت کشاورزی تصریح کرد: افزایش نرخ دستمزد کارگر و کمبود آن در زمان های اوج برداشت یا کاشت محصولات مختلف موجب افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات می شود که همین امر اهمیت و لزوم توسعه مکانیزاسیون در کشور را دو چندان می کند. مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه ادامه داد: به دلیل تحریم های تحمیل شده به کشورمان و عدم امکان واردات ماشین آلات جدید و مدرن، مستهلک شدن ماشین آلات موجود و همچنین کافی نبودن میزان تولیدات داخلی چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، مشکلات زیادی بر سر راه بخش کشاورزی قرار گرفته است.