۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پیش بینی برداشت ۹۰۰۰ تن ذرت علوفه ای از مزارع سازمان موقوفات ملک

مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی گفت: پیش بینی می شود حدود ۹ هزار تن ذرت علوفه ای از مزارع این سازمان در سال جاری برداشت شود.

محمد هاشم زاده در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: طی سال زراعی جاری ۱۲۵ هکتار از این محصول در اراضی سازمان موقوفات ملک کشت شده است که برداشت آن از اوایل مهر ماه شروع می شود و تا اواسط آن به طول می انجامد. وی ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول در مقایسه با سال گذشته ۲۰ هکتار افزایش یافته است که چیزی حدود ۲۰ درصد می شود. مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی درباره گستره عرضه و فروش این محصول تصریح کرد: با توجه به وجود واحد گاوداری سازمان در مجاورت مزرعه، مهم ترین رویکرد مجموعه، تامین علوفه دام این واحد است. وی ادامه داد: امسال از رقم ۷۰۴ مغان استفاده شده که از جمله ویژگی های این بذر می توان رشد مناسب و عملکرد بالای محصول در واحد سطح را نام برد. هاشم زاده از تجهیز تمامی این مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی گفت و خاطرنشان کرد: با توجه به این که در این روش نوار آبیاری در ۱۰ سانتی متری زیر خاک قرار می گیرد، لذا با کمترین ساعت آبیاری، آب در دسترس ریشه است. وی ادامه داد: همچنین تبخیر آب از سطح خاک کاهش یافته و می توان سطح بیشتری از محصول را در مقایسه با روش معمول آبیاری قطره ای کشت کرد. هاشم زاده، افزایش سطح کشت محصول با استفاده از روش آبیاری زیر سطحی را یکی از نقاط قوت تولید امسال عنوان کرد. وی ادامه داد: سازمان موقوفات ملک همچنین به منظور افزایش راندمان تولید، ضمن استفاده از توصیه های کارشناسان تغذیه، از انواع کودهای لازم به میزان دقیق و البته به موقع بهره گرفته است.