۲۱ مرداد ۱۳۹۹

پیش بینی برداشت ۳۰۰۰ تن یونجه خشک از مزارع کشت ‌و صنعت سرخس

مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۳ هزار تن یونجه خشک از مزارع این مجموعه برداشت شود.

حسین عرب محمدی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: در سال زراعی ۹۹-۹۸ مساحت ۹۴ هکتار به صورت جدید و ۲۱۳ هکتار از کشت سال های گذشته، به تولید یونجه اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: این محصول معمولا ۶ تا ۷ چین برداشت می شود که تا زمان مساعد بودن شرایط آب و هوایی و قبل از آغاز سرما به طول می انجامد. مدیر کشت و صنعت سرخس درباره اقدامات این مجموعه برای افزایش راندمان تولید یونجه در این مزارع تصریح کرد: در این راستا فعالیت هایی همچون آماده سازی مناسب اراضی، استفاده از ارقام پرمحصول، کشت به موقع و آبیاری به موقع و مناسب و متناسب با نیاز آبی محصول انجام شده است. وی ادامه داد: همچنین می توان مواردی نظیر کنترل به موقع علف های هرز، آفات و بیماری ها، کوددهی و تغذیه گیاهی همراه با آب آبیاری، محلول پاشی عناصر ماکرو و میکرو در طول فصل رشد و... را نام برد. عرب محمدی افزود: علاوه بر این، برای کشت و برداشت یونجه در مزارع کشت و صنعت سرخس، از ادوات مکانیزه و مخصوص این محصول استفاده شده است. وی با بیان این که یونجه از جمله محصولات علوفه ای مهم و استراتژیک به شمار می رود، گفت: این محصول از نظر اقتصادی پر بازده، سودده و متناسب با اقلیم شهرستان سرخس است. مدیر کشت و صنعت سرخس درباره گستره فروش یونجه تولیدی این مجموعه خاطرنشان کرد: فروش یونجه چاپر به سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی و بخش بیشتر یونجه پرس شده به موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی فروخته می شود، ضمن این که در چند مورد به اشخاص حقوقی نیز فروخته شده است.