۰۳ شهریور ۱۳۹۹

مدیرعامل جدید گروه عمران و زیر ساخت منصوب شد

در حکمی محمد دلبری توسط دکتر رحمتی ریاست بنیاد بهره وری موقوفات به سمت مدیر عاملی گروه عمران و زیر ساخت سازمان اقتصادی رضوی و همچنین مدیر عاملی شرکت مسکن و عمران منصوب شد.

طی مراسمی ضمن تقدیر از چند دهه تلاش مخلصانه و مجاهدانه مهندس محمد رضا رئیسی در کسوت مدیرعاملی شرکت مسکن و عمران دکتر محمد دلبری به جای ایشان منصوب گردید. ایشان  همچنین به عنوان مدیر گروه عمران و زیر ساخت سازمان اقتصادی رضوی نیز منصوب گردیدند. در سابقه ایشان، عضویت در کارگروه اقتصاد مقاومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت اجرایی و برنامه ریزی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و شهردار قم دیده می شود. این مراسم با حضور ریاست محترم بنیاد بهره وری موقوفات و مدیرعامل محترم سازمان اقتصادی رضوی، معاونین، مدیران سازمان و همچنین مدیران عامل شرکت های گروه عمران و زیر ساخت تشکیل گردید.