۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

لزوم راه اندازی پروازهای با ظرفیت محدود در فرودگاه بین‌المللی سرخس

مدیر عامل منطقه آزاد سرخس بر لزوم راه اندازی پروازهای با ظرفیت محدود (کمتر از چهار نفر) در فرودگاه بین‌المللی این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش سازمان اقتصادی رضوی، جلسه احمد صادقی گلمکانی در جلسه ای که با حضور مدیر کل فرودگاه های استان خراسان رضوی، معاون امور شرکت ها و سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی و رئیس مرکز وارسی و خدمات هوائی شعبه مشهد و با رویکرد بررسی شرایط برقراری فعالیت هوانوردی عمومی (ایر تاکسی) در فرودگاه سرخس برگزار شد، از آمادگی این منطقه برای همکاری و تسریع راه اندازی پروازهای با ظرفیت محدود خبر داد.

وی ادامه داد: امیدواریم با مساعدت و همکاری های سایر مبادی ذیربط و تحقق این مهم در آینده ای نزدیک، شاهد اجرای منظم و مستمر پروازهای مورد نظر، اتصال پل هوائی سرخس از طریق ارائه خدمات پروازی هوانوردی عمومی به سایر نقاط کشور و همچنین پویایی و نتیجه بخشی سرمایه گذاری های کلان متولیان تاسیس فرودگاه سرخس و بهره وری مخاطبان منطقه آزاد و مردم عزیز شهرستان سرخس باشیم.

عبدالرحیم کاشف علیپور، رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوائی نیز در این جلسه تصریح کرد: یکی از سیاست های بنیادین و رویکرد جدید شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوائی، برقراری و اشاعه فعالیت های هوانوردی عمومی شامل پروازهای غیربرنامه ای عمومی، پروازهای غیربرنامه ای در مسیرهای کوتاه یا ایرتاکسی، پروازهای چارتر خصوصی، پرواز هواپیماهای شخصی بابهره برداری اختصاصی، پروازهای گردشگری هوایی، پروازهای پست هوایی و پروازهای ویژه یا هواپیماهای خاص همچون آمبولانس هوایی، اطفای حریق هوایی، دیده بانی هوایی، کنترل خطوط انرژی و همچنین هواپیماهای وارسی پرواز است.

وی با تشریح شرایط برقراری پروازهای باظرفیت محدود (کمتر از چهارنفر) در فرودگاه سرخس پیرو درخواست مسئولان منطقه آزاد شهرستان سرخس در راستای اشاعه فرهنگ هوانوردی عمومی گفت: فعالیت های عملیاتی تجاری و غیر تجاری و سایر فعالیت های مرتبط با زنجیره تأمین هوانوردی عمومی در فرودگاه ها باعث افزایش ضریب اشتغال، افزایش ترافیک هوایی و حیات اقتصادی فرودگاه خواهد شد که این مهم بر توسعه منطقه ای و تاثیرگذاری مستقیم بر سایر صنایع نیز موثر می باشد.

رئیس مرکز وارسی پروازی و خدمات هوائی درباره خدمات زنجیره تامین هوانوردی عمومی خاطرنشان کرد: زنجیره تامین هوانوردی عمومی شامل مراکز خدمات مهندسی و تعمیرات هواپیما، مراکز خدمات مدیریت و نگهداری هواپیما،  پایگاه های ثابت عملیاتی در فرودگاه ها برای ارایه انواع خدمات همچون عملیات فرودگاهی، کترینگ، خدمات هماهنگی عملیات پروازی، اطلاعات هواشناسی، خدمات بازرگانی هوانوردی، خدمات پشتیبانی و تدارکات فنی، خدمات آموزش های تخصصی هوانوردی، خدمات سوخت رسانی هواپیمایی و خدمات تشریقات فرودگاهی و ترمینال های خصوصی هوانوردی عمومی است.