۲۷ شهریور ۱۳۹۹

شرکت نان قدس رضوی، واحد نمونه صنعتی خراسان رضوی شد

مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی از انتخاب این مجموعه به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد.

سید مهدی طالبیان بیان کرد: در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و معرفی واحدهای نمونه صنعتی، از شرکت نان قدس رضوی در قالب بزرگ ترین رویداد جامعه تولیدی و صنعتی استان خراسان رضوی تقدیر شد. وی ادامه داد: این موفقیت به واسطه عملکرد مثبت شرکت در سال ۱۳۹۸ در زمینه حفظ اشتغال، ارتقاء تولید و دستیابی به اهداف ارزشمند صنعت برای تحقق رونق تولید به دست آمده است. مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی با اشاره به کسب واحد نمونه صنعتی استان توسط این شرکت برای سومین بار، خاطرنشان کرد: شرکت نان قدس رضوی پیش از این در سال ۱۳۹۷ واحد نمونه صنعتی استان شده بود. وی ادامه داد: نحوه انتخاب نیز بر اساس پرسشنامه ارسالی توسط خانه صنعت معدن و تجارت استان به شرکت های تولیدی استان از جمله شرکت نان قدس رضوی حاصل شده است. طالبیان درباره روند بررسی و ممیزی شرکت ها تصریح کرد: انتخاب واحدهای نمونه استان طبق ممیزی های انجام شده و بر اساس شاخص متعدد صورت گرفته است؛ بدین صورت که توسط کمیته داوران امتیازبندی های لازم انجام می شود و واحدهایی که امتیازشان به حد نصاب برسد به عنوان مجموعه نمونه معرفی خواهند شد. مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی ادامه داد: ناگفته نماند تمامی این بررسی ‌ها توسط خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی انجام می شود.