۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

سید رضا فاطمی امین: ۴۰۰۰ شغل در سال جهش تولید توسط سازمان اقتصادی رضوی احیاء می‌شود.

مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی در مراسم افتتاح خط نخ‌های ظریف و شانه شده شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان گفت: پیش بینی می شود ۴ هزار شغل در سال جهش تولید توسط این سازمان احیاء شود.

سید رضا فاطمی امین؛ در حاشیه افتتاح خط تولید نخ‌های ظریف پنبه‌ای و شانه شده شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان، اعلام کرد: این مهم بدون سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری و صرفاً از طریق مدیریت جریان کالا، فروش، تامین نهاده ها و کمک به کسب و کار های مردمی صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: رویکرد آستان قدس رضوی و سازمان اقتصادی رضوی از چند سال گذشته بر کمک به کسب و کارهای مردمی متمرکز شده است؛ بدین صورت که تولید مستقیم محصول و یا تصدی گری، جای خود را به کمک و تقویت کسب و کارهای مردمی می دهد. مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی افزود: درست است که امروز خط تولید مهمی در شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان افتتاح می شود، اما این امر بخشی کوچکی از فعالیت‌های سازمان اقتصادی رضوی به شمار می‌رود. وی درباره رویکرد این سازمان در سال جاری در خصوص جهش تولید تصریح کرد: در این راستا و در وهله نخست، افزایش تولید در زیر مجموعه شرکت‌های سازمان اقتصادی رضوی از طریق افزایش بهره وری و سرمایه گذاری‌های جدید، در دستور کار است. فاطمی امین ادامه داد: اما رویکرد امسال سازمان اقتصادی رضوی بخش بسیار بزرگتری نیز دارد و آن فراهم کردن زمینه و محیط های کسب و کار و در اختیار قرار دادن زیرساخت ها برای شرکت‌های خصوصی است. وی افزود: در این راستا اقدامات بزرگی انجام شده که می توان به احیاء هزار و ۳۰۰ شغل در سال گذشته اشاره کرد که این مهم در یکی از پروژه های مدیریت زنجیره تامین محقق شده بود.