۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی تعالی‌وپیشرفت توسط شرکت کمباین سازی ایران

مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران از دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت توسط این شرکت خبر داد.

 

علی اصغر حمیدی فرد در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این جایزه از طرف دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت زیر نظر دفتر نظارت راهبردی رهبر معظم انقلاب به این شرکت اعطا شده است.

وی ادامه داد: این برای دومین بار است که شرکت کمباین سازی ایران جایزه ملی تعالی را کسب می کند.

مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت تصریح کرد: در این راستا فعالیت هایی نظیر انجام آموزش های مختلف برای تمامی سطوح سازمان و تعریف پروژه های بهبود برای نقاط قابل بهبود شناسایی شده، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین می توان انجام خود ارزیابی، شناسایی نقاط قابل بهبود و تدوین برنامه استراتژیک شرکت تا سال ۱۴۰۲ را از دیگر اقدامات صورت گرفته نام برد.

حمیدی فرد درباره ارزیابی های انجام شده برای کسب این جایزه گفت: در بهمن سال ۱۳۹۸ تیم ارزیابی تمامی معیار های مدل تعالی (EFQM) را ارزیابی کرده و بر اساس امتیاز های کسب شده، سطح تعالی سه ستاره را برای شرکت برگزیده اند.

وی با بیان این که کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت، ابزاری برای شناسایی نقاط قوت و فرصتی برای بهبود فرایندها است، تصریح کرد: اجرای این مدل همچنین تدوین برنامه استراتژیک کاملا کاربردی و عملیاتی توسط کمیته هایی متشکل از تمامی مدیران و نیز شناسایی و تدوین فرآیند های شرکت بر اساس مدل APQC را به دنبال داشته است.