۱۳ شهریور ۱۳۹۹

حضور آستان قدس در سرخس، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی است

مدیر پیشرفت منطقه ‌ای و عضو هیئت ‌مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی گفت: حضور آستان قدس رضوی و کشت و صنعت سرخس در این شهر، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی ایجاد کرده است.

محمد مهدی زردوزنیا بیان کرد: با توجه به وجود اراضی مستعد و حق آبه سد دوستی، امکان افزایش بهره برداری از اراضی کشاورزی وقفی «دق چهلتو» شهرستان سرخس وجود دارد. وی ادامه داد: در همین راستا، می بایست علاوه بر تهیه و ارائه مدل های مناسب تعامل با مردم، پشتیبانی تخصصی نیز از پروژه های کشاورزی منطقه انجام شود که همین امر حکایت از اهمیت حضور کشت و صنعت سرخس برای پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی این منطقه دارد. مدیر پیشرفت منطقه‌ای موسسه عمران و توسعه رضوی درباره اهداف این پروژه خاطرنشان کرد: در طرح مذکور این موسسه به دنبال اخذ حق آبه سد دوستی پس از حدود ۶ سال و عقد قراردادهای مزارعه کاری و اشتغال زایی است. وی افزایش بهره وری موقوفات را یکی دیگر از اهداف پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی سرخس عنوان کرد و افزود: با اجرای این پروژه امکان درآمدزایی مجموعه های آستان قدس رضوی در شهرستان نیز فراهم خواهد شد. زردوزنیا با اشاره به وضعیت پروژه تصریح کرد: تا کنون امکان سنجی و تعریف مدل اجرایی پروژه اراضی کشاورزی وقفی «دق چهلتو» انجام شده است و در حال حاضر به دنبال عقد قرارداد با اداره املاک و اراضی با کشت و صنعت رضوی به عنوان مستأجر هستیم. وی از اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم برای ۴۰۰ نفر در قالب این پروژه سخن گفت و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، برای ۲۰۰ نفر در طرح کشت محصولات جالیزی، ۱۵۰ نفر در کشت محصول پنبه و ۵۰ نفر در کشت ذرت علوفه ای اشتغال ایجاد خواهد شد. مدیر پیشرفت منطقه‌ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی ادامه داد: مجموع هزینه برآورد شده برای کشت این محصولات نیز ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.