۲۵ خرداد ۱۳۹۹

تولید چغندرقند توسط مزرعه نمونه با رویکرد جلوگیری از واردات شکر

مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از تولید چغندرقند توسط این مجموعه با رویکرد تکمیل زنجیره تولید شکر و جلوگیری از واردات شکر خبر داد.

مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از تولید چغندرقند توسط این مجموعه با رویکرد تکمیل زنجیره تولید شکر و جلوگیری از واردات شکر خبر داد. حسن جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: کشت و صنعت مزرعه نمونه طی سال زراعی جاری، ۸۵ هکتار از اراضی خود را به کشت چغندرقند اختصاص داده است که این مساحت در مقایسه با سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: این افزایش سطح کشت در راستای کمک به تکمیل ظرفیت کارخانجات قند آستان قدس رضوی صورت گرفته است. مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه با اشاره به استفاده از ارقام بتاسید، پیرولا، آگازیا و ایزابلا در کشت این محصول تصریح کرد: پتانسیل تولید بالا، مقاومت به آفات و بیماری ها، عیار قند بالاتر و... از جمله مزیت های این ارقام به شمار می رود. وی ادامه داد: کشت چغندر با استفاده از بذرکار پنوماتیک انجام شده است که موجب کشت بذر با فواصل منظم و یکنواخت از نظر فاصله ردیف و عمق کاشت می شود. جمشیدی ادامه داد: اکشت و صنعت مزرعه نمونه برای بهبود تغذیه گیاهی و افزایش راندمان در این مزارع، استفاده از کودهای ریزمغذی مناسب، مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها، کنترل علف های هرز و تنک بوته ها را در دستور کار خود دارد. وی استفاده از ارقام جدید را یکی از نقاط قوت کشت امسال چغندر قند عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، طرح آزمایشی مقایسه ارقام در سطح نیم هکتار از طریق کشت ۶ رقم جدید شامل ارقام افسوس، پرفکتا، لوریوت، دانجان، ماینت و لوریکیوت اجرا شده است. مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه با اشاره به مشکلات پیش روی چغندرکاران تصریح کرد: پائین بودن نرخ خرید نسبت به هزینه تمام شده، افزایش قیمت و کاهش کیفیت سموم مبارزه با آفات و بیماری ها، کمبود ماشین آلات داشت و برداشت، افزایش نرخ دستمزد کارگری و... بخشی از این مشکلات است.