۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولید نهال های پایه رویشی (کشت بافتی) توسط موسسه بذر و نهال رضوی

با توجه به مزایا و اهمیت نهال های پایه رویشی در افزایش کیفیت و کمیت تولید خالص باغات، موسسه بذر و نهال رضوی در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار اصله نهال پایه رویشی تولید نمود. دانش به کار رفته در تولید این نهال­ها تاثیرات چشمگیری را در استقزاز باغات پرمحصول و پربازده را به ارمغان می­آورد به طوری که محصول به دست آمده توان رقابتی بسیار بالایی را با محصولات تولید شده در خارج از کشور به لحاظ بازارپسندی خواهد داشت. نوع پایه مورد استفاده اثرات عمده ای بر رشد و ظرفیت تولید پیوندک در طول عمر باغ می گذارد. پایه های بذری به دلیل القا رشد رویشی زیادتر در پیوندک و ناهماهنگی رشد رویشی و زایشی و در نتیجه آن دیر به بار نشستن درختان امروزه  از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. لذا جهت بهبود این مشکلات به پایه  های رویشی رو آورده شد که از بخش های خیلی کوچک گیاه مثل جوانه ها گره ها قطعات برگ و ... در محیط استریل رشد داده می­شود که مطمئناً گیاهان حاصله از نظر ژنتیکی همانند گیاهان والدین می باشند. استفاده از پایه های رویشی در احداث باغهای میوه دنیا به دلیل مزایای آنها از سالیان قبل آغاز و در حال حاضر به شدت در حال توسعه است. می­توان با استفاده از این شیوه های نوین علاوه برکیفیت و یکدستی محصول، ارتقا عملکرد در واحد سطح را نیز افزایش داد.