۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولید شرکت خمیرمایه رضوی به ۹ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت

مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی گفت: این شرکت در صدد است تولید خود را از ۶ هزار و ۲۰۰ تن در حال حاضر سالیانه به حدود ۹ هزار تن تا سال آینده افزایش دهد.

محمد صادق مروارید در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی این شرکت برای تولید متناسب با نیازهای صادراتی بیان کرد: همچنین حمایت از صادرات و افزایش میزان صادرات درسال جاری از محصول تولیدی و ایجاد تنوع در بازارها در دستور کار این شرکت قرار دارد. وی ادامه داد: این برنامه‌ها و اهداف از طریق رویکردهایی نظیر نصب و راه‌اندازی فرمانتور ۵ و تجهیزات پشتیبانی و بهینه‌سازی و افزایش مخازن کرم، نصب و راه‌اندازی خط ۲ شوگرریکاوری، توسعه و افزایش ظرفیت سرمایشی شرکت، بهینه‌سازی و نوسازی تکنولوژی در نرم‌افزارهای تولید و تجهیزات ابزار دقیق و افزایش سطح دانش و آموزش کارشناسان و مدیران مربوطه مد نظر است. مدیر عامل شرکت خمیرمایه رضوی با اشاره به تولید آزمایشی خمیر مایه high sugar تصریح کرد: هم اکنون تولید آزمایشی و فروش محصولات فرعی شرکت از جمله خمیرمایه high sugar، بهبوددهنده نان‌های حجیم و محصول خمیرمایه دومنظوره، همکاری همه جانبه با موسسات تحقیقاتی و گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت‌های تولیدکننده خمیرمایه در کشور و همچنین مراکز تحقیقاتی خارجی از جمله انستیتو برلین و مشاوران خارجی برای استفاده از دانش فنی، فروش محصول، اجرای طرح توسعه و افزایش تولید، بخشی دیگر از برنامه‌های این شرکت برای تولید متناسب با نیاز صادراتی است. مروارید ادامه داد: علاوه بر این، می‌توان برنامه‌هایی شامل افزایش اکتیویته به عنوان اصلی‌ترین شاخص کیفی خمیرمایه از ۱۳۰۰ به ۱۴۵۰ مطابق با رتبه‌بندی موسسه تحقیقاتی خمیرمایه برلین، حفظ ثبات کیفیت و کنترل نوسانات کیفی محصولات و نیز ایجاد و تقویت دفتر توزیع خمیرمایه به مرکزیت تهران برای توزیع و صادرات محصولات را نام برد. وی با اشاره به اهمیت و لزوم توسعه سیستم فروش الکترونیکی، شبکه بازار و گسترش فروش مویرگی محصولات خاطرنشان کرد: این امر از طریق افزایش تعداد نمایندگی‌ها، ایجاد سامانه فروش و تقویت سایت شرکت محقق خواهد شد.