۲۱ مرداد ۱۳۹۹

تولید آفتاب‌ گردان به منظور اصلاح الگوی کشت محصولات

سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: این مجموعه تولید آفتاب ‌گردان را به منظور اصلاح الگوی کشت محصولات انجام داده است.

حامد حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: با توجه به طول دوره رشد کوتاه و به دنبال آن نیاز آبی این گیاه که دوره رشد آن سه ماه است، آفتاب گردان در سبد محصولات سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان قرار گرفته است. وی ادامه داد: از طرفی صرفه اقتصادی این محصول در مقایسه با محصولات دیگر با طول دوره رشد مشابه بسیار بالاتر است. سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان با اشاره به کشت آفتاب گردان در سطح ۲۰ هکتار از اراضی این مجموعه خاطرنشان کرد: بدین منظور از ارقام کانادایی دوخط سفید برای کشت محصول استفاده شده است. وی ادامه داد: این ارقام از ویژگی هایی همچون عملکرد بهتر و بازار پسندی بیشتر محصول برخوردار هستند. حسن زاده، تاریخ به موقع کشت و کاهش عملیات خاک ورزی ثانویه با هدف حفظ ساختمان بافت خاک، بخشی از نقاط قوت کشت امسال گیاه آفتاب گردان را به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: البته نبود دستگاه کمباین برداشت و بوجاری محصول، مشکلاتی است که پیش روی این مجموعه در کشت آفتاب گردان قرار دارد. حسن زاده با اشاره به آبیاری مزارع آفتاب گردان به صورت ردیفی(ثقلی) تصریح کرد: این روش آبیاری به دلیل هزینه های کمتر و عدم نیاز به دستگاه های پمپاژ انتخاب شده است. سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان، انتخاب بذر مناسب را یکی از فعالیت های این مجموعه برای بهبود تغذیه گیاهی دانست و گفت: علاوه بر این، آماده سازی اراضی با کاهش عملیات خاک ورزی و کشت به موقع با رویکرد افزایش راندمان تولید محصول انجام شده است.