۲۹ فروردین ۱۳۹۹

بیش از 41700 تن انواع محصولات توسط شرکت آرد قدس رضوی تولید شد

سرپرست شرکت آرد قدس رضوی از تولید 41 هزار و 703 تن انواع محصولات توسط این شرکت طی سال 1398 خبر داد ...

سرپرست شرکت آرد قدس رضوی از تولید 41 هزار و 703 تن انواع محصولات توسط این شرکت طی سال 1398 خبر داد ...