۰۱ خرداد ۱۳۹۹

برنامه محوری و مدیریت برنامه ها زمینه ساز جهش تولید است

به گزارش خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی، دکتر امیررضا رجبی در نخستین نشست هم اندیشی رابطان و مسئولان روابط عمومی های این سازمان گفت: از ۲ سال نیم گذشته، رویکردی با عنوان برنامه محوری و مدیریت برنامه ها در سازمان اقتصادی رضوی شکل گرفت که تفاوت هایی را در نحوه مدیریت کارها و پروژه ها رقم زد.

معاون امور سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی سازمان اقتصادی رضوی گفت: برنامه محوری و مدیریت برنامه ها، زمینه ساز جهش تولید است. به گزارش خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی، دکتر امیررضا رجبی در نخستین نشست هم اندیشی رابطان و مسئولان روابط عمومی های این سازمان گفت: از ۲ سال نیم گذشته، رویکردی با عنوان برنامه محوری و مدیریت برنامه ها در سازمان اقتصادی رضوی شکل گرفت که تفاوت هایی را در نحوه مدیریت کارها و پروژه ها رقم زد. وی ادامه داد: هر یک از شرکت ها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی رضوی ظرفیت هایی دارند که این پتانسیل ها با وجود تلاش حداکثری، تنها تا اندازه ای قابل رشد و توسعه است اما زمانی که ظرفیت شرکت ها را کنار هم قرار دهیم و به عنوان بخشی از برنامه بالادستی در نظر گرفته شوند، این مدیریت منجر به حداکثرسازی توان شرکت ها می شود. دکتر امیر رضا رجبی افزود: در این راستا تعدادی از شرکت ها ادغام شده اند تا فرصتی برای تحقق هدف مذکور فراهم شود که پیش از این امکان پذیر نبود. وی با بیان این که رویکرد برنامه محوری و مدیریت برنامه ها باعث خلق فرصت تولید بیشتر و جهش تولید می شود، خاطرنشان کرد: بدین منظور چندین برنامه محوری را تعریف کرده ایم که از آن جمله می توان به زیست بوم غذا و نقش هر یک از عوامل در این زیست بوم اشاره کرد. دکتر رجبی ادامه داد: مدیریت زنجیره تامین، برنامه دیگری بود که ثمره آن را در بحث زنجیره دانه های روغنی، زنجیره نان کامل و امنیت غذایی مشاهده کرده ایم.