۰۷ مرداد ۱۳۹۹

برداشت ۸۵۰۰ تن گندم از اراضی مزرعه نمونه

مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از برداشت ۸ هزار و ۵۰۰ تن گندم از مزارع این مجموعه خبر داد.

حسن جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: در سال زراعی ۹۹-۹۸ مساحت هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه به کشت گندم اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: در کشت سال زراعی جاری از ارقام پیشگام، سیروان، فلات، گاسکوژن و رخشان استفاده شد که از ویژگی هایی همچون سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه، مقاومت به سرما و شرایط نامساعد، راندمان تولید بالا، نیاز آبی مناسب و... برخوردار بوده اند. مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه با اشاره به آبیاری حدود ۷۰۰ هکتار از مزارع گندم این مجموعه با استفاده از روش های نوین(تیپ) تصریح کرد: آبیاری این اراضی به دو روش قطره ای و سنتی انجام شده است. وی ادامه داد: سال گذشته نیز ۴۷۵ هکتار از هزار و ۳۱۵ هکتاری که به کشت گندم اختصاص داده شده بود، با استفاده از سیستم های جدید آبیاری شده است. جمشیدی درباره مزیت های سیستم آبیاری قطره ای خاطرنشان کرد: تراکم مطلوب بوته ها در واحد سطح یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده راندمان تولید به شمار می رود که با استفاده از این روش شاهد تراکم مطلوبی بوده ایم. وی ادامه داد: همچنین استفاده از سیستم های آبیاری نوین موجب یکنواختی در توزیع رطوبت در زمین و در نتیجه سبز شدن یکنواخت بوته ها می شود. جمشیدی افزود: علاوه بر این، سامانه های جدید آبیاری ضمن کاهش مصرف آب در واحد سطح و افزایش راندمان تولید، از همه مهم تر به حفظ منابع آب زیرزمینی کمک می کند. مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه، افزایش سطح سیستم آبیاری قطره ای را یکی از نقاط قوت کشت غلات در اراضی این مجموعه در سال زراعی جاری عنوان کرد.