۱۱ شهریور ۱۳۹۹

برداشت ۲۷۱۹۰۰ کیلوگرم خربزه از مزارع کشت و صنعت انابد

مدیر کشت و صنعت انابد زیر مجموعه شرکت کشاورزی رضوی از برداشت ۲۷۱ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم خربزه از مزارع این مجموعه در سال جاری خبر داد.

محمد باقر قناد طوسی بیان کرد: امسال سطح ۱۶ هکتار از اراضی کشت و صنعت انابد به کشت بذور خربزه رقم خاتونی داناب اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: کشت این محصول به صورت بذری و زیرپلاستیکی بوده که از جمله مزایای این روش می توان حذف علف های هرز، امکان کشت زودتر و نیز جلوگیری از آسیب های احتمالی تگرگ را نام برد. مدیر کشت و صنعت انابد افزود: این کشت و صنعت با رویکرد ارائه محصول نوبرانه به بازار و تولید محصول با ارزش اقتصادی بالا، کشت خربزه را در دستور کار خود قرار داده است. وی درباره اقدامات این مجموعه برای کاهش استفاده از سموم در این محصول خاطرنشان کرد: کشت و صنعت انابد به منظور ارائه محصول با کیفیت به مصرف کننده، با سمپاشی های به موقع و نیز رعایت دوره کارنس تا زمان برداشت محصول نسبت به سمپاشی طی ۲ تا ۳ مرتبه اقدام می کند. قناد طوسی ادامه داد: این واحد همچنین استفاده از کودها و ریزمغذی های مناسب و کنترل به موقع آفات مزارع را برای بهبود تغذیه گیاهی این محصول در دست اقدام دارد. وی با اشاره به روش کشت این محصول تصریح کرد: کشت خربزه به صورت ردیفی و با استفاده از دستگاه پنوماتیک انجام شده که دقت کشت بالایی دارد. قناد طوسی ادامه داد: ضمن این که به دلیل گرمای زیاد منطقه و نیاز آبی خربزه، از روش نیمه غرقابی جوی پشته برای آبیاری این مزارع استفاده می شود. وی کشت زود هنگام محصول، استفاده از کودهای پایه عالی و نیز بهره گیری از ترکیب حفاظتی گیاه به منظور پیشگیری از قارچ را بخشی از نقاط قوت کشت امسال خربزه عنوان کرد. مدیر کشت و صنعت انابد درباره مشکلات پیش روی کشاورزان در کشت این محصول خاطرنشان کرد: از جمله این مشکلات می توان آلوده بودن اراضی به قارچ و گرمای زیاد در دوره رسیدگی میوه را نام برد.