۰۵ مهر ۱۳۹۹

ایجاد قرارگاه همیاری با زعفران کاران توسط موسسه کیفیت رضوی

مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی از ایجاد قرارگاه همیاری با زعفران کاران تربت حیدریه به همت این موسسه خبر داد.

حسین زمانی خبر داد: قرارگاه همدلی با کشاورزان تریت حیدریه مابین قرارگاه همیاری و نیز موسسه کیفیت رضوی منعقد شده است. وی ادامه داد: تعداد کشاورزان طرف قرارداد تا این لحظه حدود ۴۰۰ نفر و میزان سطح زیر کشت زعفران نیز بیش از ۴۵۰ هکتار بوده است. مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی با اشاره به رویکرد این موسسه از انعقاد قرارداد مذکور خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف ارتقاءکیفیت زعفران کشاورزان، افزایش ارزش افزوده برای کشاورزان، کارخانه های فرآوری، صادرات و... نسبت به این مهم اقدام کرده است. وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این طرح، ارائه خدمات مختص به کشاورزانی است که علاوه بر سطح زیر کشت محدود، امکانات کمی هم دارند. زمانی درباره تعهدات موسسه کیفیت رضوی در این قرارداد گفت: تدوین فرایندها و دستورالعمل ها از مرحله برداشت تا فرآوری زعفران،  طراحی و آماده سازی سامانه کیفیت برای زعفران و نیز تولید محتوای آموزشی برای شبکه کشاورزان و همیاران کیفیت، از جمله این تعهدات به شمار می رود. وی ادامه داد: همچنین می توان شناسایی، سازماندهی و آموزش همیاران کیفیت برای استقرار در پایگاه های زعفران را از طریق نظارت، آموزش، ثبت اطلاعات و ارزیابی های اولیه کیفی نام برد. زمانی استقرار سیستم رهگیری و اصالت  سنجی بر روی نمونه های تحویلی به قرارگاه را یکی دیگر از تعهدات این موسسه عنوان کرد و افزود: بدین منظور اقداماتی همچون نمونه برداری، انجام آزمایشات، سیستم برچسب زنی و ثبت در سامانه کیفیت انجام خواهد شد. وی ادامه داد: علاوه بر این، موسسه کیفیت رضوی در قالب این قرارداد باید در ایجاد زیرساخت های علمی و فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از قرارگاه و نیز مستندسازی فعالیت ها و ارائه اطلاعات، همکاری کند. مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی خاطرنشان کرد: هماهنگی در مدیریت زنجیره تأمین برای خرید و فروش زعفران با الزامات کیفیت و همچنین تعریف پروژه های پژوهشی برای فرآوری مواد موثره از گلبرگ و خامه زعفران، بخشی دیگر از مواردی می باشد که بر عهده این موسسه قرار دارد.