۱۲ مرداد ۱۳۹۹

افزایش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه توسط سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان

سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از افزایش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه توسط این سازمان در سال جاری خبر داد.

حامد حسن زاده در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به کشت پنبه در سطح ۴۷ هکتار بیان کرد: پنبه به عنوان محصولی اقتصادی و با سوددهی مناسب نسبت به بسیاری از محصولات است. وی پنبه را از جمله محصولات مهم، استراتژیک و اقتصادی خواند و تصریح کرد: تولید این محصول در داخل باعث تامین نیاز داخلی کشور و کاهش وابستگی به واردات آن خواهد شد. سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان ادامه داد: پنبه یکی از محصولات سودده و درآمدزا می باشد که علاوه بر ایجاد اشتغال، به عنوان محصولی سازگار با شرایط اقلیمی ناپایدار و خشک منطقه نهبندان مطرح است. وی افزود: از سوی دیگر با توجه به وجود نیروی کارگری ارزان قیمت در منطقه به ماشین آلات اختصاصی برداشت نیاز کمتری وجود دارد. حسن زاده، کشت به موقع، انجام عملیات به زراعی و انتخاب بذور مناسب را از جمله نقاط قوت کشت پنبه در سال زراعی جاری عنوان کرد. وی ادامه داد: کشت پنبه در سال جاری به صورت دستی و ردیفی انجام شده است که در این روش با توجه به عملیات کم خاک ورزی، ساختمان بافت خاک کمتر تخریب می شود. حسن زاده درباره برنامه ها در دستور کار سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان برای بهبود تغذیه گیاهی و افزایش میزان تولید بیان کرد: با توجه به بافت خاک سبک مزرعه، استفاده از ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی، انجام به موقع عملیات تنک کردن و همچنین وجین علف های هرز از جمله اقدامات برنامه ریزی شده به شمار می رود. سرپرست سازمان کشاورزی و موقوفات جنوب خراسان با اشاره به مشکلات پیش روی پنبه کاران در این منطقه خاطرنشان کرد: فاصله حمل محصول تا کارخانه مستلزم هزینه های جانبی زیادی است، ضمن این که با توجه به نبود دستگاه کمباین برداشت، مدت زمان برداشت محصول طولانی تر خواهد شد.