۲۸ خرداد ۱۳۹۹

افزایش ۲۰ درصدی کشت هندوانه آجیلی در اراضی کشت‌وصنعت اسفراین

مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از افزایش ۲۰ درصدی کشت هندوانه آجیلی در اراضی این مجموعه خبر داد. طی سال زراعی جاری، هندوانه آجیلی در ۱۲۰هکتار از اراضی کشت و صنعت اسفراین در حال کشت است.

مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از افزایش ۲۰ درصدی کشت هندوانه آجیلی در اراضی این مجموعه خبر داد. حمید برکی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: طی سال زراعی جاری، هندوانه آجیلی در ۱۲۰هکتار از اراضی کشت و صنعت اسفراین در حال کشت است. وی ادامه داد: کشت هندوانه آجیلی از ابتدای خرداد آغاز شده و تا پایان ماه جاری به طول می انجامد. مدیر کشت و صنعت اسفراین درباره رویکرد این مجموعه از کشت محصول مذکور گفت: با توجه به بالابودن عملیات کارگری یکی از رویکردهای این کشت و صنعت از کشت هندوانه آجیلی، اشتغال زایی بوده است. وی با اشاره به رقم مورد استفاده خاطرنشان کرد: برای کشت این محصول از رقم محلی استفاده شده که نیاز آبی کمی داشته و با شرایط اقلیم منطقه سازگار است. وی ادامه داد: برای آبیاری نیز از روش نشتی استفاده می شود که باعث جلوگیری از تجمع نمک در ناحیه ریشه و ساقه گیاهچه خواهد شد. برکی استفاده از بذور با خلوص بالاتر را از جمله نقاط قوت کشت امسال هندوانه آجیلی عنوان کرد و افزود: همچنین در بذرگیری از مزارع بذری سال گذشته، عملیات انتخاب هندوانه‌های مذکور با همکاری موسسه بذر و نهال رضوی انجام شد که انتظار می رود طی سال جاری به واسطه استفاده از بذور مناسب‌تر، شاهد ارتقاء تولید کمی و کیفی محصول باشیم. وی درباره برنامه های کشت و صنعت اسفراین برای بهبود تغذیه گیاهی و افزایش راندمان تولید در این مزارع تصریح کرد: بدین منظور علاوه بر محلول پاشی، از عناصر ریز مغذی به صورت محلول در آب آبیاری استفاده خواهد شد. مدیر کشت و صنعت اسفراین با اشاره به مشکلات موجود در روند کشت این محصول گفت: وجود بیماری های پوسیدگی طوقه و سرمای آخر فصل از جمله مشکلات کشاورزان در جریان تولید هندوانه آجیلی به شمار می رود.