۰۶ شهریور ۱۳۹۹

استفاده از کمباین های جدید برداشت محصول توسط کشت ‌و صنعت اسفراین به منظور افزایش کارایی برداشت مکانیزه

مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: این مجموعه در سال جاری استفاده از کمباین های جدید برداشت غلات و پنبه را به منظور افزایش کارایی برداشت محصول در دستور کار خود قرار داده است.

حمید برکی درباره برنامه های این مجموعه در راستای افزایش کارایی برداشت مکانیزه بیان کرد: بدین منظور استفاده از کمباین های جدید برداشت گندم، جو و کلزا برای جلوگیری از ریزش و کاهش زمان برداشت مد نظر قرار گرفته است. وی ادامه داد: علاوه بر این در سال زراعی جاری از دستگاه غوزه و وش چین پنبه برای برداشت مکانیزه این محصول برای اولین بار استفاده می شود. مدیر کشت و صنعت اسفراین با تاکید بر لزوم توسعه مکانیزاسیون در تولید و برداشت محصولات این کشت و صنعت و نیز در صنعت کشاورزی تصریح کرد: از آن جایی که بیشتر ماشین آلات برداشت منطقه، فرسوده و فاقد کارایی لازم است و باعث اتلاف محصولات کشاورزی حین برداشت و افزایش بهای تمام شده تولید محصولات می شود، لذا بهینه سازی دستگاه ها در بحث توسعه کیفی حیاتی بوده و می بایست مورد اهتمام جدی قرار گیرد. وی ادامه داد: توسعه کمی و کیفی بخش مکانیزاسیون منطقه و کشور ضمن تسریع در برداشت محصولات و کاهش تلفات در حین برداشت باعث کمک به سبد غذایی خانوارها نیز خواهد شد. برکی افزود: ضمن این که توسعه کمی و کیفی مکانیزاسیون، افزایش اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به حساب می آید. وی با بیان این که حفظ بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه در کشور نیازمند توجه به مکانیزاسیون است، گفت: استهلاک، کارآیی پایین، افزایش هزینه های تولید و... تنها بخشی از معایب ‏استفاده از ماشین آلات فرسوده است که در صورت عدم رفع آن، ضربه بزرگی به کشاورزان و در نتیجه اقتصاد کشور وارد خواهد شد.