۲۶ شهریور ۱۳۹۹

آغاز به کار رسمی شرکت سامان بازار رضوی

شرکت سامان بازار با ادغام شرکت فرآورده های غذایی رضوی  و شبکه بازار رسما آغاز به کار کرد.

دیروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ شرکت سامان بازار با ادغام شرکت فرآورده های غذایی رضوی  و شبکه بازار رسما آغاز به کار کرد. در این مراسم جناب آقای اسلامی پور به عنوان مدیرعامل و آقایان زمانی، مطهری نیا و پوررنجبر به عنوان هیات مدیره معارفه شدند ضمنا در این مراسم از زحمات آقایان جلالی و اصیلی بخاطر زحمات شان در کسوت مدیرعاملی شبکه بازار تقدیر به عمل آمد همچنین از اعضاء هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذایی آقایان فرزادنیا، مروارید و قاسمیان و همچنین شبکه بازار آقایان جلالی، طالبیان و موحدیان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این مراسم مدیرعامل سازمان ضمن تشکر از مدیران و اعضاء سابق هیئت مدیره برای مدیر عامل و اعضاء جدید آروزی توفیق در خدمت هرچه بهتر به آستان رفیع حضرت رضا صلوات الله علیه کردند. ایشان در ادامه خاطرنشان کردند که هدف اصلی ما، اصلاح سبک و ارتقاء سطح زندگی، حمایت از مصرف کننده و تولید کننده(بویژه بخش های خاص از قبیل زنان سرپرست خانوار)، بازگرداندن نقش کیفیت در فروش بجای فروش صرفا تبلیغاتی یا اغواگرانه،مدیریت حلقه های نهایی و بخش های منفصل زنجیره تأمین است که درون مایه فرهنگی دارد و ما این ایده های فرهنگی را با ابزار و ساز و کارهای اقتصادی دنبال خواهیم کرد و تا تجاری سازی آن پیش خواهیم رفت. وی در ادامه افزود ما بر پیگیری خورده اهداف این شرکت که تولید و بسته بندی محصولات، بهبود چرخه تولید ، فعالیت در بخش صنعت ، اشتغال زایی و ایجاد فرصت شغلی است نیز تاکید مداوم خواهیم داشت.