مزایده فروش بچه ماهی قزل آلا به وزن حدود ۶۰ گرم

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۱۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۱۴

توضیحات

فروش بچه ماهي قزل آلا با میانگین وزن حدود 60 گرم

شرایط متقاضی

فروش بچه ماهي قزل آلا با میانگین وزن حدود 60 گرم

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان شمالی - اسفراین کیلومتر 30 جاده زرق آباد شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست