مناقصه نصب دیوایدر و ترمال اسکرین و خرید و نصب مه پاش

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

طبق اسناد مندرج در تصویر اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

آدرس محل تحویل مدارک: مشهد،بلوار جانباز،جانباز5،برج مروارید گوهرشاد،طبقه 9 واحد4 دبیرخانه مؤسسه بذرونهال رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در روزنامه خراسان منتشر شده است