مناقصه خرید ۲۰ تن لفاف بسته بندی ۴ لایه جهت بسته بندی محصول ۵۰۰ گرمی خمیرمایه

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۹/۰۱

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

آدرس محل تحویل مدارک: از طریق پست / دبیرخانه کارخانه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در روزنامه قدس منتشر شده است