مناقصه خرید یک دستگاه فرمانتور آزمایشگاهی ۱۰ لیتری - شرکت خمیر مایه رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۱۰

توضیحات

آگهي مناقصه شركت خميرمايه رضوي شركت خميرمايه رضوي در نظر دارد يك دستگاه فرمانتور آزمايشگاهي 10 ليتري با مشخصات ذيل خريداري نمايد. 1- قابليت اندازه گيري و كنترل دما، pH ، غلظت اكسيژن محلول 2- داراي سامانه كنترل كف، سامانه اختلاط 10 – 1100rpm ، مجهز به فلومتر مجزاي اكسيژن و هوا 3- داراي نرم افزار BioSabو داراي رايانه نصب شده با قابليت نصب نرم افزار كنترلي دستگاه متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت پنج روز جهت اخذ فرم مشخصات شركت در مناقصه به نشاني: شهرستان چناران،كيلومتر 67 جاده مشهد- قوچان؛ شركت خميرمايه رضوي و يا سايت شركت www.razaviyeast.com مراجعه نمايند. زمان ارائه پيشنهادات همه روزه از ساعت 9 الي 14:30 بجز روزهاي تعطيل مي‏باشد. تلفن: 46126622-051 داخلي 183(واحد R&D) و داخلي هاي 147و 148( واحد بازرگاني). شركت خميرمايه رضوي( سهامي خاص)

شرایط متقاضی

آگهي مناقصه شركت خميرمايه رضوي شركت خميرمايه رضوي در نظر دارد يك دستگاه فرمانتور آزمايشگاهي 10 ليتري با مشخصات ذيل خريداري نمايد. 1- قابليت اندازه گيري و كنترل دما، pH ، غلظت اكسيژن محلول 2- داراي سامانه كنترل كف، سامانه اختلاط 10 – 1100rpm ، مجهز به فلومتر مجزاي اكسيژن و هوا 3- داراي نرم افزار BioSabو داراي رايانه نصب شده با قابليت نصب نرم افزار كنترلي دستگاه متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت پنج روز جهت اخذ فرم مشخصات شركت در مناقصه به نشاني: شهرستان چناران،كيلومتر 67 جاده مشهد- قوچان؛ شركت خميرمايه رضوي و يا سايت شركت www.razaviyeast.com مراجعه نمايند. زمان ارائه پيشنهادات همه روزه از ساعت 9 الي 14:30 بجز روزهاي تعطيل مي‏باشد. تلفن: 46126622-051 داخلي 183(واحد R&D) و داخلي هاي 147و 148( واحد بازرگاني). شركت خميرمايه رضوي( سهامي خاص)

مدارک

مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ در روزنامه قدس منتشر شده است

تصاویر پیوست