مناقصه تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۷

توضیحات

طبق اسناد مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مناقصه

مدارک

طبق اسناد مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه خراسان منتشر شده است