مناقصه تامین لوازم واجرای استخر ژئوممبران کشت وصنعت تربت حیدریه

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

توضیحات

طبق اسناد مندرج درمناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج درمناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج درمناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست