فروش بچه ماهی قزل آلا نوبت دوم با میانگین وزن حدود ۸۰ گرم کشت و صنعت اسفراین

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۲۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۲۲

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان شمالی - اسفراین کیلومتر 30 جاده زرق آباد شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست