معرفی سازمان


سازمان اقتصادی رضوی در سال 1383 هجری شمسی تأسیس شده است. این سازمان با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسؤولیت های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی ایجاد گردیده و در حوزه های مختلف کسب و کار از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فن آوری اطلاعات و سرمایه گذاری، فعالیت می نماید.
مجموعه فعالیت های مذکور در قالب بیش از 50 شرکت و مؤسسه که با سهام بالای 50% و سهام کمتر از 50% تحت مدیریت مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی می باشند و در این ارتباط، بیش از 12000 نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شرکت ها و مؤسسات تابعه تحت پوشش این سازمان اشتغال دارند.