ارزش ها


ارزش های نهادینه شده زیر ساخت تحقق آرمان ها و اهداف سازمان می باشند . انتساب به دستگاه مقدس ثامن الحجج حضرت امام رضا ( ع ) جلوه دهنده ارزش ها ، و تعهدات اخلاقی بارگاه رضوی است و این ارزش ها با کار و تلاش آن چنان آمیخته و عجین گشته که کار در این دستگاه مقدس مایه افتخار ، اجر معنوی و انگیزه متعالی به شمار می رود . لذا ارزش های سازمان عبارتند از :
با توجه به ارادت و عشق به ساخت مقدس حضرت امام رضا ( ع ) کار در این سازمان برای ما بزرگترین « ارزش » محسوب می گردد.
تکیه و پایبندی به رعایت اصول ، اخلاق و احکام اسلامی در کلیه فعالیت های اقتصادی از اصول بنیادین فعالیت های ما در این مؤسسه می باشد.
حفظ اعتبار و جایگاه ویژه اجتماعی و اقتصادی آستان قدس رضوی در عرصه ملی و در سطح بین المللی در کلیه فعالیت های اقتصادی مؤسسه مد نظر ما قرار دارد .
شایسته سالاری و تخصص همراه با تعهد و ارادت به دستگاه مقدس امام رضا ( ع ) ، اساس ارتباطات سازمانی ما و نگرش به « نیروی انسانی » به عنوان منبع اصلی سازمان ، به شمار می رود.
شعار « مجموعه واحد » برای ایجاد فضای کاری مملو از نشاط ، همدلی ، وحدت ، صمیمیت و صداقت ، محور اصلی تلاش ها و ارتباطات درون سازمانی ما می باشد .
ارباب رجوع و مشتریان همکاران برون سازمانی ما هستند ، به آنها احترام می گذاریم و انجام و تأمین سریع و به موقع نیازهای آنها وظیفه اصلی سازمان محسوب می شود .
بعنوان یک سازمان یادگیرنده با بهره گیری از فن آوری های روز ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی در جهت افزایش بهره وری واثر بخشی بطور مستمر تلاش می کنیم .