مأموریت


مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی با هدف ایجاد ارزش افزوده و حداکثر نمودن سود شرکت ها و مؤسسات تابعه خود با استفاده از فن آوریهای نوین مدیریتی و از طریق ارتقاء سطح علمی کارکنان، بعنوان منشاء هر گونه تحول و نوآوری در سازمان، به هدایت و حمایت فعالیت های اقتصادی شرکت های زیر مجموعه خواهد پرداخت.
مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به منظور رشد، توسعه و افزایش سهم بازار خویش به استقرار مدل اقتصادی مناسب و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی سودآور و نیز سرمایه گذاری های پربازده مبتنی بر تکنولوژیهای نو، اعتبار نام رضوی و مزیت های رقابتی اهتمام خواهد داشت و تولیدات و خدمات خویش را با مطلوب ترین کیفیت در اختیار ذینفعان قرار خواهد داد.
توسعه ارتباطات و تعامل با بنگاه های اقتصادی و مالی در سطح بین المللی از طریق بازاریابی فعال، تولید صادرات گرا و سرمایه گذاری های مشترک بویژه در کشورهای مسلمان و منطقه.
در راستای فعالیت های فوق، این سازمان فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی را در حوزه های ذیل اداره می نماید:
- داروسازی
- مالی و اقتصادی
- منطقه ویژه اقتصادی
- کشاورزی و دامپروری
- عمران و ساختمان
- نساجی
- صنایع غذایی
- خودرو و ماشین آلات کشاورزی
- نفت و گاز