جزئیات خبر


برگزاری جلسات پروژه های تحول در سازمان اقتصادی

برگزاری جلسات پروژه های تحول در سازمان اقتصادی
1397/2/26

جلسات پروژه های تحول با حضور مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی و مدیران مربوطه برگزار گردید.
این جلسات با موضوع "پروژه های تحول" در خصوص طرح تحول سامانه مالی، سامانه منابع انسانی و اداری و همچنین سامانه پایش و مدیریت عملکرد سازمان اقتصادی و شرکت ها/مؤسسات تابعه، در تاریخ سه شنبه 25اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این جلسه مدیرعامل محترم و مدیران مربوطه به تبیین اهداف پروژه تحول  پرداختند
 25-97

نظر شما