گزارش تصویری


حضور جمعی از بسیجیان سازمان اقتصادی رضوی در راهپیمایی حماسه 9 دی

1398/10/9

توضیحات : حضور جمعی از بسیجیان سازمان اقتصادی رضوی در راهپیمایی حماسه 9 دی

نظر شما