گزارش تصویری


بازدید تولیت معزز آستان قدس رضوی از کارگاه کاشمر شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی

1398/9/11

توضیحات : بازدید تولیت معزز آستان قدس رضوی از کارگاه کاشمر شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی  

نظر شما