گزارش تصویری


هفتمین همایش فصلی مدیران ارشد سازمان اقتصادی

1398/6/14

توضیحات : هفتمین همایش فصلی مدیران ارشد سازمان اقتصادی روز پنجشنبه مورخ 98/06/14 با حضور اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی برگزار شد.

نظر شما