گزارش تصویری


همایش فصلی مدیران مالی و حسابرسی سازمان اقتصادی رضوی

1398/6/13

توضیحات :

همایش فصلی مدیران مالی و حسابرسی سازمان اقتصادی رضوی روز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 با حضور قائم مقام آستان قدس رضوی و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی برگزار گردید. در این همایش 9 کارگروه سامانه مالی و حسابرسی برای شرکت های تابعه سازمان اقتصادی برگزار شد.

نظر شما